Last Super, Treasure Hunts, Chase ID and Zamac for Mainline Hot Wheels.
RECENT MODELS 5

N° 001 Mazda Autozam
New
Year 2024 | N° 00/05 | # HTC86

N° 013 Czinger 21C
New
Year 2024 | N° 01/10 | # HTC92

N° 013 Czinger 21C
NewZAMAC
Year 2024 | N° 01/10 | # HTF46

N° 060 Back to the Future Time Machine - Hover Mode
Basic
Year 2024 | N° 05/10 | # HTB33

N° 059 Mad Mike Drift Attack
Basic
Year 2024 | N° 05/10 | # #####