2020 Ram 1500 Rebel
Hot Wheels 2021


Features

Basic

Name:
2020 Ram 1500 Rebel


N° Model: 101
Code: #GRX68
Year: 2021

Series: Baja Blazers
N° in Serie: 8/10


Other Versions for:
2020 Ram 1500 RebelHot Wheels 2021:
Serie Baja BlazersLast Super, Treasure Hunts and Chase ID for Mainline Hot Wheels.


LATEST MODELS

N° 164 '17 Ford GT
Basic
'17 Ford GT
Year 2021 | N° 7/10 | # GTC78

N° 163 Custom Ford Bronco
Basic
Custom Ford Bronco
Year 2021 | N° 6/10 | # GTC77

N° 161 Bone Shaker
Basic
Bone Shaker
Year 2021 | N° 4/5 | # GTC42

N° 160 Draftnator
New
Draftnator
Year 2021 | N° 5/5 | # GTB85

N° 159 Mad Manga
Basic
Mad Manga
Year 2021 | N° 10/10 | # GTC32