2018 Hot Wheels HW Exotics


Basic: 13 News: 2 T-Hunts: 0 Supers: 1

Basic

Model Name:
Lamborghini Huracán LP 620-2 Super Trofeo


2018
Year
150
N° Model
1 / 10
N° in Serie

#FJX97
Code
1st Color
Variant

HW Exotics
Series Mainline

Basic

Model Name:
'17 Pagani Huayra Roadster


2018
Year
119
N° Model
2 / 10
N° in Serie

#FJX98
Code
1st Color
Variant

HW Exotics
Series Mainline

Basic

Model Name:
'17 Pagani Huayra Roadster


2018
Year
243
N° Model
2 / 10
N° in Serie

#FJY24
Code
1st Color
Variant

HW Exotics
Series Mainline

Basic

Model Name:
Twin Mill


2018
Year
74
N° Model
3 / 10
N° in Serie

#FJX99
Code
1st Color
Variant

HW Exotics
Series Mainline

Basic

Model Name:
Twin Mill


2018
Year
194
N° Model
3 / 10
N° in Serie

#FJY51
Code
1st Color
Variant

HW Exotics
Series Mainline

Basic

Model Name:
McLaren P1


2018
Year
170
N° Model
4 / 10
N° in Serie

#FJY00
Code
1st Color
Variant

HW Exotics
Series Mainline

Basic

Model Name:
Aston Martin One-77


2018
Year
117
N° Model
5 / 10
N° in Serie

#FJY01
Code
1st Color
Variant

HW Exotics
Series Mainline

Basic

Model Name:
Aventador Miura Homage


2018
Year
239
N° Model
6 / 10
N° in Serie

#FJY02
Code
1st Color
Variant

HW Exotics
Series Mainline

Super

Model Name:
Aventador Miura Homage


2018
Year
0
N° Model
6 / 10
N° in Serie

#FKB50
Code
1st Color
Variant

HW Exotics
Series Mainline

Basic

Model Name:
Lotus Esprit S1


2018
Year
125
N° Model
7 / 10
N° in Serie

#FJY03
Code
1st Color
Variant

HW Exotics
Series Mainline

Basic

Model Name:
Lotus Esprit S1


2018
Year
238
N° Model
7 / 10
N° in Serie

#FJY22
Code
1st Color
Variant

HW Exotics
Series Mainline

Basic

Model Name:
'17 Ford GT


2018
Year
99
N° Model
8 / 10
N° in Serie

#FJY04
Code
1st Color
Variant

HW Exotics
Series Mainline

Basic

Model Name:
'17 Ford GT


2018
Year
240
N° Model
8 / 10
N° in Serie

#FJY07
Code
1st Color
Variant

HW Exotics
Series Mainline

New

Model Name:
Lamborghini Countach Pace Car


2018
Year
217
N° Model
9 / 10
N° in Serie

#FJV79
Code
1st Color
Variant

HW Exotics
Series Mainline

Basic

Model Name:
Exotique


2018
Year
365
N° Model
10 / 10
N° in Serie

#FKB20
Code
1st Color
Variant

HW Exotics
Series Mainline

Lote Q - 2018 Hot Wheels "Q" Case


New

Model Name:
Exotique


2018
Year
241
N° Model
10 / 10
N° in Serie

#FJV81
Code
1st Color
Variant

HW Exotics
Series Mainline

LATEST MODELS

N° 237 '32 Ford
Super
'32 Ford
Year 2022 | N° 5/5 | # HCY21

N° 228 '94 Audi Avant RS2
Super
'94 Audi Avant RS2
Year 2022 | N° 5/5 | # HCY22

Lamborghini Essenza SCV12
Lamborghini Essenza SCV12
Year 2022 | N° 5/5 | # HCJ29

'94 Bugatti EB110
'94 Bugatti EB110
Year 2022 | N° 4/5 | # HCJ89