2018 Hot Wheels HW Screen Time


Basic: 9 News: 2 T-Hunts: 0 Supers: 1

Basic

Model Name:
ONI Warthog


2018
Year
54
N° Model
1 / 10
N° in Serie

#FJW33
Code
1st Color
Variant

HW Screen Time
Series Mainline

Basic

Model Name:
Milano


2018
Year
8
N° Model
2 / 10
N° in Serie

#FJW34
Code
1st Color
Variant

HW Screen Time
Series Mainline

Basic

Model Name:
Aston Martin 1963 DB5


2018
Year
78
N° Model
3 / 10
N° in Serie

#FJW35
Code
1st Color
Variant

HW Screen Time
Series Mainline

Basic

Model Name:
'70 Dodge Charger


2018
Year
104
N° Model
4 / 10
N° in Serie

#FJW36
Code
1st Color
Variant

HW Screen Time
Series Mainline

Basic

Model Name:
Snoopy


2018
Year
25
N° Model
5 / 10
N° in Serie

#FJW37
Code
1st Color
Variant

HW Screen Time
Series Mainline

Basic

Model Name:
The Beatles Yellow Submarine


2018
Year
26
N° Model
6 / 10
N° in Serie

#FJW38
Code
1st Color
Variant

HW Screen Time
Series Mainline

Basic

Model Name:
'14 Corvette Stingray (Barbie)


2018
Year
273
N° Model
7 / 10
N° in Serie

#FJW39
Code
1st Color
Variant

HW Screen Time
Series Mainline

Basic

Model Name:
Ice Charger


2018
Year
79
N° Model
8 / 10
N° in Serie

#FJW40
Code
1st Color
Variant

HW Screen Time
Series Mainline

Basic

Model Name:
Cruella De Vil


2018
Year
343
N° Model
9 / 10
N° in Serie

#FJW04
Code
1st Color
Variant

HW Screen Time
Series Mainline

Lote Q - 2018 Hot Wheels "Q" Case


New

Model Name:
Curella de Vil


2018
Year
0
N° Model
9 / 10
N° in Serie

#FJW04
Code
1st Color
Variant

HW Screen Time
Series Mainline

Super

Model Name:
Cruella de Vil


2018
Year
0
N° Model
9 / 10
N° in Serie

#
Code
1st Color
Variant

HW Screen Time
Series Mainline

Lote Q - 2018 Hot Wheels "Q" Case


New

Model Name:
Grumobile


2018
Year
0
N° Model
10 / 10
N° in Serie

#FJV96
Code
1st Color
Variant

HW Screen Time
Series Mainline

LATEST MODELS

N° 237 '32 Ford
Super
'32 Ford
Year 2022 | N° 5/5 | # HCY21

N° 228 '94 Audi Avant RS2
Super
'94 Audi Avant RS2
Year 2022 | N° 5/5 | # HCY22

Lamborghini Essenza SCV12
Lamborghini Essenza SCV12
Year 2022 | N° 5/5 | # HCJ29

'94 Bugatti EB110
'94 Bugatti EB110
Year 2022 | N° 4/5 | # HCJ89